Voščilo

 

Spoštovani poslovni partnerji in prijatelji,

Edina stalnica v našem vsakodnevnem življenju so spremembe, ki so motor družbe in njenega razvoja. Ne glede ali si želimo spremembe ali ne, le te prinašajo napredek v celotni družbi. Večji del tega napredka moramo vsekakor pripisati informacijski tehnologiji, s katero se soočamo vsi izmed nas. Bodisi doma, bodisi v službi.

Ob vseh teh spremembah in uvajanju novih tehnologij ne smemo pozabiti, da je le to samo orodje, ki nam mora pomagati pri vsakodnevnih nalogah, izmenjavi izkušenj in navsezadnje lepšemu in bolj polnemu življenju oziroma e-življenju. Ne glede na vse »e-je« ostaja pa eno in edino - vsi si želimo sodelovati z okolico pozitivno usmerjenih partnerjev boljšega jutri.

Pred nami je veliko dela. Dokaj hitro smo ugotovili, da nam v Sloveniji primanjkuje IT kadra ne glede na to ali je to prodajni ali tehnični. Zato smo si z namenom vstopa na nove trge na področju Cloud rešitev podali roko z novim strateškim partnerjem. Ob tej odločitvi pa sledi, da bo potrebno določene procese v prihodnosti še konsolidirati, hkrati pa bomo novim perspektivnim vsebinam zagotovili okolje, ki se bodo lahko nemoteno od zgodovine razvijali tako na domačem trgu v Sloveniji kot na tujih trgih.

V podjetju FMC se ob izteku leta želimo zahvaliti za Vaše zaupanje in zaupanje v spremembe, ki so del FMC-jeve zgodovine. Tako organizacijske, operativne z vidika različnih kontaktov, programske z vidika novih vsebin, kot tudi z vidika prisotnosti na različnih trgih.

Pred nami je novo obdobje različnih poslovnih priložnosti s področja informacijske varnosti, telekomunikacij, AI-ja, energetike in še kaj. Vsaka od teh nam daje priložnost, da se v tem vidimo bodisi kot poslovni partner, sodelavec, kupec ali dobavitelj. Ključno vsemu za te priložnosti pa ostaja eno – naše in vaše dosedanje zaupanje.

Hvala še enkrat in uspešno ter srečno v prihajajočem letu 2020,
Boštjan Mencigar