Vzdrževanje in upravljanje

Vzdrževanje in upravljanje

Z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem informacijske infrastrukture zagotavljamo najboljše razmerje med potrebnimi investicijami in tekočimi stroški delovanja IT sistemov.

Pri tem je potrebno dosegati naslednje cilje:

  • visoko razpoložljivost delovanja IT infrastrukture,
  • zahtevane performančne lastnosti delovanja,
  • varnost poslovanja,
  • nadzorovano delovanje s preventivnimi storitvami in poročanjem,
  • hitro reševanje incidentov,
  • pravočasno načrtovanje in upravljanje sprememb.

Zagotavljamo več nivojev storitev, od servisiranja strojne opreme, vzdrževanja dela ali celotne informacijske infrastrukture, upravljanja in zunanjega izvajanja IT infrastrukture.

Zagotavljamo storitve 24x7 na celotni informacijski infrastrukturi.