Zunanje upravljanje

Zunanje upravljanje

V okviru storitve zunanjega izvajanja IT infrastrukture (t.i. outsourcinga) vam v FMC d.o.o. omogočamo, da se v vašem podjetju osredotočite na svoje ključne dejavnosti, medtem, ko mi poskrbimo za vso potrebno opremo in storitve na področju informacijske infrastrukture. Sam pojem Outsourcing pomeni uporabo zunanjih sredstev in storitev, ki nadomestijo notranje vire.

Storitev vsebuje vse potrebne aktivnosti od vzpostavitve storitve do vzdrževanja ali upravljanja sistema in pomoči. Zajema celovito podporo in vso potrebno aplikativno in strojno opremo in ne skriva dodatnih in nepredvidenih stroškov.

Samo izvajanje storitve je razdeljeno na več faz:

 • Dogovor o vsebini storitve in predlog rešitve (oprema, licence).
 • Dogovor o nivoju storitve.
 • Priprava dokumentacije in podpis pogodbe.
 • Implementacija, dostava, montaža in primopredaja opreme.
 • Osnovno uvajanje uporabe opreme.
 • Vzdrževanje ali upravljanje in pomoč pri tehnični uporabi opreme.

Stranka ima z enim mesečnim pavšalom pokrite vse fiksne mesečne ali letne stroške, ki nastanejo pri uporabi IT storitev, povezanih z najeto opremo.

Storitev Outsourcing vsebuje:

 • Najem računalniške opreme z osveževanjem na 36 mesecev ali več mesecev.
 • Najem host opreme ali virtualnih strežnikov.
 • Najem programskih licenc Microsoft.
 • Namestitev računalniške opreme na lokaciji naročnika ali v našem podatkovnem centru (Complete-datacenter.si)
 • Prednamestitev programske opreme in izdelava zrcalne slike sistema.
 • Namestitev aplikativne programske opreme (MS Windows, MS Office, MS SBS klienti ...).
 • Priklop in namestitev periferne opreme.
 • Organizirana pomoč pri uporabi računalniške opreme.
 • Začetno izobraževanje uporabnikov za uporabo računalniške opreme.
 • Zagotovljeno popravilo opreme in nadomestna oprema za čas popravila.
 • Skrb za varnostno shranjevanje podatkov, ki so nameščeni na podatkovnem strežniku.
 • Ob prekinitvi pogodbe uničenje podatkov z diskov in ostalih medijev ali opreme.
 • Storitev je mogoče nadgraditi tudi s posebnimi varnostnimi rešitvami, ki jih znotraj skupine FMC Group zagotavlja podjetje Miška.

V sklopu varnostne nadgradnje storitve vam zagotavljamo strojno šifrirane diske za namizne in prenosne računalnike ter šifrirane ključe USB. Za dodatno varnost uporabnikov pa je poskrbljeno z dodatnim šifriranjem povezav VPN.

Prednosti:

 • Jasni in pregledni stroški delovanja informacijskih tehnologij in s tem povezanih storitev.
 • Lažje upravljanje s sredstvi oziroma s storitvijo in posledično tudi zmanjšanje stroškov.
 • Prožnost v primeru hitrih sprememb dejavnosti ali velikosti podjetja.