Varnostno kopiranje in obnova podatkov

Varnostno kopiranje in obnova podatkov

Zagotavljamo varnostno kopiranje in obnovo podatkov poslovno-kritičnih informacijskih storitev. Rešitve so avtomatizirane, zanesljive in zagotavljajo stroškovno učinkovito zaščito podatkov.

Poleg programske opreme ponujamo tudi rešitve diskovnih podsistemov (za varnostno kopiranje in obnovo podatkov) z uporabo ''in-line'' deduplikacije podatkov, ki bistveno zmanjšuje količino podatkov varnostnih kopij. Količino podatkov za varnostne kopije je mogoče zmanjšati med 10 in 30-krat. S tem optimiziramo rabo diskovnih kapacitet in omogočimo cenovno učinkovit arhiv ter preprosto replikacijo in razpoložljivost podatkov za potrebe povrnitve podatkov in IT storitev v primeru katastrofe ali izgube podatkov.

Različni koncepti uporabe rešitev za varnostno kopiranje in obnovo podatkov:

 • gradniki rešitev - programska in strojna oprema,
 • varnostno kopiranje podatkov:
  • diskovna knjižnica (VTL, CIFS, NFS, DDboost, ...) ali/in
  • tračne enote/knjižnice (LTO)
 • uporaba različnih protokolov prenosa podatkov (LAN, SAN, DAS),
 • koncepti rešitev za okrevanje po katastrofi (DRS) - primarna/sekundarna lokacija,
 • izvedba rešitev v privatnem/javnem oblaku oziroma v kombinaciji obeh.

Ključne tehnologije rešitev:

 • kopiranje podatkov preko SAN (LAN free backup),
 • direktno kopiranje podatkov "Client Direct" na ciljno mesto (VTL/LTO),
 • diskovne knjižnice - nižji TCO, manjši RPO in RTO,
 • zrelost in uporaba deduplikacijskih tehnologij:
  • deduplikacija na izvoru/cilju oziroma kombinacija obeh,
  • izvajanje deduplikacije "post" ali "in-line".
 • arhiviranje, "Retention Lock",
 • slike podatkov/snapshot's,
 • integracija z VMware in Hyper-V platformo,
 • učinkovito kopiranje podatkov na oddaljene/rezervne lokacije,
 • storitev varnostnega kopiranja in obnove podatkov (FMC Cloud Backup).

Ključne poslovne koristi:

 • varnost podatkov in informacij,
 • razpoložljivost in zanesljivost delovanja IT storitev,
 • vzpostavitev neprekinjenega poslovanja (RPO, RTO),
 • okrevanje v primeru katastrof (DR),
 • večji ugled podjetja,
 • skladnost z regulativami/zakonodajo.

Konkurenčne prednosti:

 • širok portfelj vodilnih rešitev (Dell, EMC, Symantec Backup Exec, Veeam),
 • storitev pregleda/analize obstoječega stanja in potreb naročnika,
 • svetovanje in priprava optimalne arhitekture rešitev,
 • svetovanje in uvedba Sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) in Načrtovanja neprekinjenega poslovanja (NNP),
 • strokovna in izkušena izvedbena ekipa,
 • referenčni projekti,
 • zagotavljanje nadstandardnega vzdrževanja v režimu 24x7x365,
 • možnost gostovanja oziroma zunanjega izvajanja storitev varnostnega kopiranja in obnove podatkov.