Programsko določena infrastruktura

Programsko določena infrastruktura

Pridobite agilnost obremenitev z našimi konvergentnimi rešitvami. Konvergentne rešitve, ki v enotni in pregledni sistem združujejo strežnike, diskovne sisteme, omrežno povezovanje in upravljanje, zagotavljajo osnovo za zmanjševanje stroškov in avtomatizacijo poslovanja.

Pri zagotavljanju rešitev se opiramo na svoje znanje in izkušnje, združene znotraj okolja lastnega podatkovnega centra (Complete-datacenter.si), ter uporabljamo najboljše rešitve proizvajalcev Dell in Microsoft, ki s povezovanjem lastne in najete infrastrukture ter visoko-konvergenčnih programskih rešitev omogočajo optimalno infrastrukturno agilnost, prilagojeno trenutnim potrebam delovnih obremenitev posameznih podsistemov in IS kot celote.

Naši partnerji imajo možnost izkoriščati enega od najširših, s fleksibilnimi delovnimi obremenitvami optimiziranih portfeljev konvergentnih rešitev, ki so namenjeni agilnosti tradicionalnih in sodobnih aplikacij, ki temeljijo na standardiziranih arhitekturah in poenostavljenem upravljanju.

Izkoristite moč zbliževanja in prilagodljivosti s celotnim portfeljem FMC rešitev - od lastne, lokalne do svetovno razširjene združene platforme z enotnim upravljanjem optimalnim za vaše delovne obremenitve.