Diskovni podsistemi

Diskovni podsistemi

Rešitev diskovnih podsistemov Dell predstavlja prilagodljivo in razširljivo platformo, namenjeno učinkoviti in centralizirani hrambi in upravljanju podatkov malih, srednjih ter velikih podjetij. Diskovni podsistemi iz portfelja rešitev Dell in EMC zagotavljajo maksimalen izkoristek strojne opreme med obdelavo in shranjevanjem podatkov, s poudarkom na zmogljivosti, učinkovitosti in nizki energijski porabi. Visoko zmogljivost zagotavljajo več jedrni Intelovi procesorji ter 64-bitni operacijski sistem, ki z napredno tehnologijo omogočajo avtomatizirano prerazporejanje podatkov preko različnih tipov trdih diskov (SSD, SAS, NL) glede na pogostost njihove uporabe in intenzivnosti ter I/O zahtevkov aplikacij.

Zaradi preproste integracije v obstoječe informacijsko okolje uporabnikov in nezahtevnega upravljanja so idealna rešitev za današnja poslovna okolja, saj jih je mogoče prilagoditi vsem vrstam potreb v sodobnem IT svetu. Med drugim zagotavljajo visoko razpoložljivost delovanja (99,999 %) in nizke stroške lastništva.


Ključne tehnologije Dell diskovnih podsistemov:

 • napredno avtomatizirano prerazporejanje podatkov med različnimi tipi diskov glede na intenziteto uporabe,
 • napredno avtomatizirano upravljanje zapisovanja in branja glede na vrsto SSD ali vrsto magnetnega diska,
 • napredno avtomatizirano upravljanje zapisovanja in branja podatkov glede na vrsto zaščite podatkov (RAID)napredno avtomatizirano upravljanje zapisovanja in branja podatkov glede na fizično lokacijo podatkov na magnetnem disku,
 • virtualizacija diskovnega podsistema,
 • unificirani dostop do podatkov (file/block),
 • omogočajo zaščito podatkov z izdelavo trenutnih navideznih kopij (point-in-time snapshot),
 • učinkovito upravljanje in hramba podatkov z uporabo tehnologije Thin Provisioning,
 • napredna in učinkovita asinhrona/sinhrona replikacija med dvema ali več sistemi, z napredno tehnologijo, ki zagotavlja avtomatiziran preklop (fail-over/failback) med lokacijami,
 • orodje za poročanje in obračunavanje IT storitev glede na porabo diskovnih kapacitete in zmogljivost.

Ključne poslovne koristi:
 • konsolidacija podatkovnih skladišč za višjo varnost in hitrejšo dostopnost podatkov,
 • visoka razpoložljivost delovanja IT storitev in poslovanja,
 • nižji stroški upravljanja in hrambe podatkov,večja prilagodljivost IT tehnologij in storitev za podporo poslovanju in ustvarjanju konkurenčnih prednosti.

Konkurenčne prednosti:
 • storitev pregleda/analize obstoječega stanja in potreb naročnikov,
 • svetovanje in priprava optimalne arhitekture rešitev,
 • strokovna in izkušena izvedbena ekipa,
 • referenčni projekti,
 • zagotavljanje nadstandardnega vzdrževanja v režimu 24x7x365.