Pametna mesta

Pametna mesta

Kar 70 % prebivalstva naj bi do leta 2050 živelo v mestih. Da bi človeštvo ob takih napovedih lahko živelo kakovostno, so nujno potrebne spremembe v pristopu upravljanja z mesti. Trend sprememb se je začel s t. i. konceptom pametnih mest (Smart City), ki postaja del našega vsakdana.

Pametno upravljanje mest vključuje tri bistvene sestavine:

 • Internet stvari (IoT).
 • Obdelava množice podatkov (Big data).
 • Upravljanje procesov (BPM).

Vsaka izmed sestavin ponuja dodano vrednost, ki jo z medsebojnim povezovanjem sestavin v koncept SMART še nadgradimo.


UPRAVLJANJE PROMETA

Vse gostejši promet v urbanih centrih negativno vpliva na kvaliteto življenja prebivalcev in dnevnih migrantov, kot tudi na samo ekonomsko učinkovitost podjetij, ki znotraj njega delujejo. Onesnaženost zraka, zvočna in svetlobna onesnaženost ter pretočnost prometa so glavni dejavniki tveganj, ki jih naslavljamo s pametnimi rešitvami za upravljanje prometa.

S pametnimi rešitvami na področju prometa posegamo predvsem na področje:

 • upravljanja in koordinacije klasičnih transportnih sredstev z inovativnimi prometnimi tehnologijami,
 • urejanja mirujočega prometa,
 • urejanja in optimizacije prometnih tokov.

UPRAVLJANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAVB IN PAMETNIH ENERGETSKIH OMREŽIJ

Energetsko upravljanje stavb in pametno upravljanje omrežij, sta ključna za zagotavljanje energetsko učinkovite rabe energije ter uvajanje novih storitev, tako za gospodinjstva kot za podjetja. Daljinsko odčitavanje porabe energentov, upravljanje energetskih porabnikov in večja zanesljivost oskrbe, so le nekatere prednosti pametnih energetskih omrežij.

Glavne prednosti rešitve energetskega upravljanja so:

 • upravljanje s porabo energentov,
 • zmanjšanje porabe energentov,
 • optimizacija energetskih investicij,
 • omogočanje novih storitev za ponudnike energetske oskrbe.

UPRAVLJANJE RAZSVETLJAVE

Pametno upravljanje javne razsvetljave je pomemben steber pri uresničevanju ciljev za večjo energetsko učinkovitost in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti mest. Mesto si lahko brez posega v obstoječo infrastrukturo zagotovi oddaljeno upravljanje z vsemi elementi javne razsvetljave, hkrati pa z vzpostavitvijo omrežja za upravljanje omogoči uvedbo drugih naprednih rešitev SmartCity koncepta.

Glavne prednosti upravljanja razsvetljave so:

 • nizka osnovna investicija za implementacijo rešitve,
 • fleksibilnost postavitve,
 • usmerjena v razvoj inovativnih rešitev, ki jih omogoča omrežje,
 • enostavna uvedba.

UPRAVLJANJE ODPADKOV

Z vse večjo gostoto prebivalcev v mestih  in potrošniško usmerjenostjo družbe postaja zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov eno izmed ključnih meril uspešnosti delovanja mestnih uprav. Sodobne rešitve, poleg zaračunavanja storitve po dejanski količini odloženih odpadkov, omogočajo tudi optimizacijo urnikov in poti odvoza odpadkov ter spremljanje vonja v okolici zabojnikov.

Glavne prednosti upravljanja z odpadki so:

 • manjši stroški odvoza smeti,
 • manjša onesnaženost okolice zabojnikov,
 • spremljanje obnašanja potrošnikov in zaračunavanje storitve po dejanski količini odloženih odpadkov.

E-SKUPNOST

Sodobne skupnosti vse bolj temeljijo na sodelovanju in neposrednem vključevanju v razvojne in družbene pobude. Državne, mestne in občinske oblasti lahko danes z uporabo naprednih tehnoloških rešitev omogočijo svojim volivcem sodelovanje pri oblikovanju skupne prihodnosti svoje skupnosti.

Vodilna rešitev na področju E-skupnosti (podjetja Scytl) med drugim omogoča:

 • E-svetovanja.
 • E-ankete.
 • E-volitve.
 • E-državljanski portal.