Izboljšanje poslovnih procesov podjetja FMC

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naziv operacije: Cloud Partner Busines Development - CloudIMPACT Program za FMC

Kratica operacije: CloudIMPACT P4 FMC

Prenova procesov se bo nanašala na sledeča področja poslovanja:

Organizacija podjetja:

  • Prilagoditev organizacijske strukture novim trendom na področju informacijske tehnologije – računalništva v oblaku.

Prodaja: Cilj je zgraditi inovativno ponudbo sodobnih oblačnih storitev, ki bodo strankam omogočile njihovo digitalno transformacijo, ter jim pomagala optimizirati njihovo operativno poslovanje ter odprla nove možnosti za prihodke in večje zadovoljstvo strank/kupcev.

  • Izgradnja standardizirane ponudbe storitev podjetja v povezavi s produkti različnih globalnih ponudnikov informacijske tehnologije, ki bo dala sinergijske učinke pri poslovanju.
  • Izgradnja usmerjene ponudbe za posamezne vertikale, ki jih podjetje FMC želi naslavljati na slovenskem trgu. Na primer, posebna ponudbe za različne javne ustanove, kot so vrtci, občine, kjer ima FMC že obstoječe razmerje s kupci.

Marketing:

  • Svetovanje in vpeljava modernega digitalnega marketinga.
  • Svetovanje in pomoč pri izgradnji potrebne infrastrukture za izvedbo digitalnega marketinga (orodja, procesi,..).
  • Svetovanje pri izdelavi in vpeljavi modernih in trajnih marketinških kampanj, katerih cilj je povečanje števila prodajnih priložnosti in s tem povezana višja prodaja.
  • Svetovanje in pomoč pri izgradnji izobraževalne vsebine kot so blogi, white papers, primeri dobre praske, raziskave trga.

Kompenzacijski modeli in vzpostavitev planov za prodajalce:

  • Svetovanje in vzpostavitev kompenzacijskega modela primernega za prodajo oblačnih storitev.
  • Svetovanje in vzpostavitev modela prodajnih kvot glede na stopnjo razvoja poslovanja.