Upravljanje IT storitev

Upravljanje IT storitev

IT storitve zajemajo čedalje širšo paleto storitev, storitve pa so podprte z množico različnih komponent. Zaradi raznolikosti in obširnosti postaja obvladovanje IT storitev zelo zahtevna naloga. Vsaka organizacija se zelo hitro znajde pred izzivom, ko je potrebno iz obvladovanja platform preiti na obvladovanje storitev. Tu se hitro pojavi predvsem problem, kako natančno in kako globoko naj se izvede opredelitev posamezne storitve.

V podjetju FMC vam lahko pomagamo opredeliti osnove, kot na primer:

  • Opredelitev IT storitev.
  • Izdelava kataloga storitev.
  • Ocena trenutnega stanja in organiziranosti.
  • Zasnova ključnih procesov.
  • Priprava internih in/ali eksternih SLA.
  • In podobno.

Ob tem IT storitve podpremo tudi z ustreznimi rešitvami, kjer sodelujemo s podjetjem Microsoft in vam lahko ponudimo načrtovanje in uvedbo rešitve Microsoft Service Manager. Druga možnost pa je rešitev RcG Assist, ki jo ponudimo tudi v obliki storitve v oblaku.