Širokopasovna omrežja

Osredotočamo se na izgradnjo FTTH odprtega dostopa do uporabe širokopasovnih omrežij na območjih, kjer za to ni komercialnega interesa.

V letih od 2008 do 2012 smo kot glavni izvajalec izvedli gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Komen, Sežana, Hrpelje–Kozina in Ilirska Bistrica, ki smo ga po uspešnem zaključku del prevzeli v upravljanje.

Sredstva za sofinanciranje projekta so bila pridobljena na JAVNEM RAZPISU ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba.

 

Gradnja omrežja je potekala pretežno na ruralnih območjih, kjer ni bilo izkazanega komercialnega interesa za izvedbo sodobnih telekomunikacijskih povezav. FMC d.o.o. kot upravljavec omrežja skrbi za vzdrževanje in obratovanje omrežja v celoti, vključno z aktivno in pasivno opremo. Omrežje je zgrajeno s tehnologijo optičnih vlaken do doma FTTH z implementacijo GPON tehnologije. Na celotnem območju, kjer do sedaj niso imeli možnosti za uporabo hitrejših internetnih povezav, je bil končnim uporabnikom (gospodinjstva in poslovnim uporabnikom) omogočen dostop do najsodobnejših internetnih storitev ter prenosne hitrosti tudi do 1GB/s. Uporaba zmogljivosti omrežja je na razpolago vsem zainteresiranim operaterjem ponudnikom storitev za dostop do končnih uporabnikov pod enakimi pogoji.