Redundatna EKO napajanja

IT oprema zahteva konstantno, učinkovito in zanesljivo dobavo energije, saj za svoje delovanje primarno potrebuje električno napajanje. Napajanje iz električnega omrežja ni vedno zanesljivo, redundantni akumulatorski napajalniki pa tudi ne zagotavljajo električne energije za daljše obdobje.

Nove tehnologije omogočajo generiranje električne energije iz alternativnih in obnovljivih naravnih virov, ki so predvsem ekološko neoporečni. Naš razvojni projekt napajanja EKO podatkovnega centra z gorivnimi celicami je ekološko in tehnološko najnaprednejši in zagotavlja zanesljivo ter konstantno dobavo električne energije iz različnih naravnih virov.

FMC razvojni projekt EKO podatkovnega centra

FMC razvojna skupina deluje na področju raziskav zelenih tehnologij in ekološko prijaznih virov energije. Energetska učinkovitost v dejavnosti informacijske tehnologije postaja zadnja leta ključni cilj. Ne glede na razvoj sodobnih tehnologij zadnje raziskave prikazujejo, da se bodo cene energije dvigovale tudi v prihodnje. Kot kažejo trendi največjih podjetij v IT industriji, želimo z razvojnim projektom postaviti temelje tehnološke platforme »Samozadostnega podatkovnega centra iz obnovljivih virov«, z uporabo in sistemsko integracijo sončne in vetrne elektrarne ter elektrolizatorjem vodika in gorivnih celic.

Cilji razvojnega projekta
FMC razvojna skupina ima jasno začrtane cilje in raziskuje področja zelenih tehnologij in rešitve pridobivanja električne energije. Cilj razvojnega projekta je izdelava tehnološke platforme EkoDatacentra in zagotavljanje čim bolj samozadostnega napajanja iz obnovljivih virov energije. Ker je generiranje tovrstne energija odvisna od naravnih virov kot sta sonce in veter, se v rešitvi za alternativno generiranje energije uporablja gorivne celice na vodik, ta pa se prav tako generira iz obnovljivih virov.

Temeljni cilji projekta so torej:

  • raziskave generiranja energije z utilizacijo zelenih tehnologij,
  • uporaba okolju prijaznih obnovljivih virov energije,
  • uporaba gorivnih celic in vodika ter elektrolizatorjev.

Namen in končni cilj projekta je izdelava zasnove platforme EKO podatkovnega centra in ugotovitev potencialnih možnosti za trg.


Prednosti EKO podatkovnega centra

  • zmanjšuje operativne stroške s ciljem do 100% uporabe elektrike iz obnovljivih virov,
  • zviša utilizacijo »zelenih tehnologij«, saj kot vir energije v celoti nadomesti dizelski agregat,
  • zviša stopnjo varnosti poslovanja,
  • zagotavlja daljše kontinuitete delovanja podatkovnih centrov v krajih, kjer so pogosti izpadi električnega omrežja (potresi, poplave, zmrzal, slaba infrastruktura),
  • poveča prispevek k varovanju okolja, saj trenutno vsi podatkovni centri na svetu porabijo 1,3% svetovne električne energije.