Vzdrževanje IKT infrastrukture

Redno posodabljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture je potreben, če ne že nujen predpogoj za zanesljivo in varno delovanje informacijskih sistemov. V FMC imamo kompetentno ekipo za izvajanje projektov prenove in nadgradnje ter posledično vzdrževanje informacijske infrastrukture. Prav strokovna usposobljenost ljudi nam omogoča pravilno načrtovanje in izvedbo najustreznejše rešitve za vaš informacijski sistem.