Optimizacija aktivnega imenika (AD)

Optimizacija aktivnega imenika (AD)

Zakaj je pregled aktivnega imenika (Active Directory – AD) pomemben?
Cilj pregleda je odkrivanje neskladnosti arhitekture imenika, varnostnih lukenj in konfiguracije nastavitev glede na Microsoftova priporočila ter uveljavljanje dobre prakse. Zavedati se moramo, da je aktivni imenik najpomembnejša komponenta vsakega omrežja, ki je na žalost prepuščena sama sebi. Aktivni imenik je živa komponenta omrežja, ki se konstantno prilagaja novim zahtevam skrbnikov, ki pa posredno ali neposredno puščajo luknje za potencialne vdore v sistem.
Varnostni pregled aktivnega imenika odkriva potencialne grožnje za vdore ter preverja skladnost konfiguracije aktivnega imenika z dobro prakso ter Microsoftovimi priporočili bele knjige "White paper". Končni rezultat pregleda aktivnega imenika je poročilo odkritih ranljivosti, pripadajočih groženj in posledic zlorabe ter zajema priporočila za odpravo pomanjkljivosti.

Poslovne koristi:

  • Preprečevanje množice varnostnih groženj, ki nastajajo iz naslova različnih vrst uporabnikov aktivnega imenika.
  • Hitrejše delovanje sistema.
  • Priporočila za izboljšanje delovanja sistema.
  • Pregledno poročilo, ki zajema strežnike, delovne postaje, topologijo omrežja in uporabnike.

Poleg analize ranljivosti končno poročilo vsebuje tudi splošne statistike v obliki tabel, uporabnikov, skupin, strežnikov, ki omogočijo splošni pogled storitev in objektov aktivnega imenika. Pregled aktivnega imenika je kompleksen projekt, ki zajema strežnike, delovne postaje, topologijo omrežja, uporabnike in medsebojne odnose med objekti.

Konkurenčne prednosti:

  • Ekipa strokovnjakov z odličnim poznavanje Microsoftovih tehnologij in rešitev.
  • Poznavanje varnostnih rešitev in problematike.
  • Odlične reference.
  • Izkušnje pri izvedbi tovrstnih projektov v najzahtevnejših poslovnih okoljih.