Monitoring kot storitev – FMC Moon

Monitoring kot storitev – FMC Moon

FMC Moon – Maas (Monitoring as a Service) je storitev, ki administratorjem IT infrastrukture omogoča, da odpravijo težave, preden se te zares pojavijo. FMC Moon opozarja na potencialno nevarne situacije, predvidi lokacijo, zazna povzročitelja in celo samodejno izvede nekatere korektivne ukrepe. FMC Moon je monitoring sistem, ki bo zanesljivo izboljšal zdravje vaše IT infrastrukture, saj preprečuje nenačrtovane izpade sistema in povečuje IT razpoložljivost. V realnem času prikaže trenutno stanje in izkoriščenost vaših fizičnih ali virtualnih strežnikov, aplikacij ter omrežja.


ZAKAJ izbrati FMC Moon?
Storitev nadzora IT infrastrukture omogoča podjetju izredno elastičnost pri vzpostavitvi in s tem prihranek pri času in denarju. Napoved izpadov sistemske in mrežne infrastrukture, nadzor nad aplikacijami in storitvami.

 • Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in optimizacije IT infrastrukture.
 • Enostavna in hitra implementacija.
 • Enotna točka dostopa in nadzora.
 • Napredna poročila in nadzor v realnem času.
 • Povečanje izkoriščenosti IT virov.
 • Proaktivna analiza.
 • Visoka razpoložljivost IT infrastrukture in s tem poslovnih procesov.

FMC Moon paketi:

 • Moon S – glede na število monitoriranih objektov in glede na funkcionalnost.
 • Moon L.
 • Moon XL.
 • Moon Enterprise – za več informacij pokličite.

S FMC Moon si zagotovite:

 • Nadzor celotne infrastrukture IT.
 • Takojšnje obveščanje v primeru težave.
 • Zaznavanje težave preden se le-ta pojavi.
 • Zmanjšanje časa nedosegljivosti storitev.
 • Samodejni prikaz grafikonov in izdelava poročil.
 • Zmanjšanje poslovnih stroškov.