Hibridne storitve

Hibridne storitve

Velikokrat je govora o tem, da je oblak samo večja virtualizacija. To ne drži, saj oblak virtualizaciji doda veliko ključnih elementov:

  • omogoča združitev različnih virov v celoto,
  • omogoči samodejno in dinamično lociranje, sproščanje in dodajanje teh virov.

V podjetju FMC imamo veliko izkušenj z načrtovanjem in izgradnjo kompleksnih podatkovnih centrov. Njihovo izgradnjo načrtujemo na preizkušeni virtualizacijski platformi ter modelu hibridnega oblaka, ki je splet zasebnih in javnih oblačnih storitev.

Pri sodobnem načrtovanju podatkovnega centra stremimo k doseganju temeljnih lastnosti računalništva v oblaku:

  • Prilagodljivost - hitro odzivanje na spremembe pri različnih zahtevah in obremenitvah.
  • Osredotočenost - omogočanje IT oddelku, da se ne ukvarja z infrastrukturo, temveč z višjo, poslovno, aplikativno ravnjo.
  • Ekonomičnost - zasedenost posameznega vira je zaradi deljenja optimalnejša. Viri se dodajajo v večjih sklopih in s tem posledično po ugodnejši ceni.


Računalništvo v oblaku ni nič drugega kot dostava aplikacij na zahtevo in je določeno s štirimi ključnimi lastnostmi:

  • Deljeni viri - oblak združi razpoložljive vire v celoto in omogoči samodejno in dinamično uporabo, sproščanje in dodajanje teh virov.
  • Samopostrežnost - ko enkrat dodamo vir med deljene vire, oblak služi uporabnikom kot samopostrežni mehanizem, da te vire lahko uporabljajo v skladu s SLA (service-level agreement). Omenjen pristop ima dodatno prednost, saj prepreči nabavo, postavitev in upravljanje infrastrukture za posamezno aplikacijo ali celo ad-hoc.
  • Uporaba - plačilo glede na resnično uporabo.
  • Elastičnost – možnost dinamične širitve ali zmanjševanja virov ter hitrejši dostop do zagotovljenih kapacitet.


Za vaš podatkovni center lahko poskrbimo v celoti. Prepustite načrtovanje infrastrukture vašega podatkovnega centra nam, sami pa poskrbite za poslovno aplikativno raven, in ustvarite večjo dodano vrednost vašega IT oddelka.