Kakovost in varnost poslovanja

Naš podatkovni center je zgrajen po nacionalnih, EU in NATO standardih oz. skladno s Sklepom Vlade RS o določitvi pogojev za varnostno tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja.

V celotno organizacijo FMC Group je vpeljan in vzdrževan sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 in sistem upravljanja varovanja. Vpeljana varnostna politika zajema aktivnosti pri organizaciji dela, pri dostopanju do podatkov po načelu potrebe po vedenju (need to know) in pri stalnem usposabljanju zaposlenih.

FMC d.o.o. je nosilec certifikatov po standardih: ISO 9001 in ISO/IEC 27001

Vsi zaposleni, ki delajo v podatkovnem centru, posedujejo Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali TAJNO ter imajo vse potrebne certifikate, s katerimi dokazujejo dosežena tehnična znanja. Izpolnjujemo tehnične zahteve in nudimo podporo 24/7 ter neprekinjeno napajanje.