Svetovanje in načrtovanje omrežij

Pri zagotavljanju naših storitev velik poudarek namenjamo kakovosti pred, med in po dobavi telekomunikacijske opreme.

Naše storitve svetovanja in načrtovanja vključujejo:

  • specifikacijo trajnostnega poslovnega modela;
  • svetovanje o uvedbi lokalnih politik in regulativnih ukrepov ter o mednarodni tehnični skladnosti;
  • načrtovanje stroškovno učinkovitega telekomunikacijskega omrežja;
  • svetovanje pri izbiri opreme za optična in koaksialna omrežja, dodatkov ter njihovo dobavo;
  • priporočila za povezljivost, fizično polaganje optičnega kabla, prepoznavanje potencialno težavnih inštalacijskih točk in potreb po testiranju;
  • projektiranje, izgradnjo in skrb za obratovanje omrežij.