Projekt: Vavčer za certifikate kakovosti

Št. pogodbe: PVAV1-19/00053

Podjetje FMC, sistemski integrator, d.o.o., je v okviru Javnega poziva za Vavčer za certifikate kakovosti pridobilo sofinanciranje projekta vzdrževanja certifikata za sisteme vodenja po standardih ISO 9001 in ISO 27001. Na tak način bomo lahko vzdrževali kakovost poslovanja in izdelkov ter storitev in s tem povečali konkurenčnost podjetja. Z vzdrževanjem omenjenih standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti.

Finančna podpora:
Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/