Upravljanje neprekinjenega poslovanja

Upravljanje neprekinjenega poslovanja

Svetovanje na področju sistemov neprekinjenega poslovanja izvajamo na osnovi priporočil standarda ISO 22301. Izvedemo analizo stanja, analizo upravljanja s tveganji in vplivi na poslovanje ter pripravimo načrt neprekinjenega poslovanja za posamezne organizacijske dele in za celotno organizacijo. Storitve izvedemo tako z organizacijske kot tehnične plati.  

Upravljanje neprekinjenega poslovanja

  • Načrtovanje neprekinjenega poslovanja po standardu ISO 22301.
  • Izvajalec ima certifikat vodilnega presojevalca (Lead Auditor).
  • Izvedemo analizo in upravljanje tveganj (RA) in analizo vplivov na poslovanje (BIA).
  • Pripravimo načrt neprekinjenega poslovanja za posamezne organizacijske dele in za celotno organizacijo.
  • Vsi postopki so tesno vezani na sistem upravljanja varnostnih dogodkov.

Svetovalna storitev se lahko izvaja za celotno področje, stranka pa se lahko odloči tudi samo za del (npr.: upravljanje varnostnih dogodkov, primerjalna analiza in podobno).


KLJUČNE POSLOVNE KORISTI

Ne dovolite, da je v primeru varnostnega dogodka vaše poslovanje ogroženo. Potrebne informacije o varnosti vašega poslovanja si zagotovite prej.

Vzpostavitev sistemov zagotovi:

  • skladnost z zakonodajo in drugo regulativo,
  • upravljanje operativnih tveganj,
  • nivo storitve za odjemalce itd.

NAŠI CERTIFIKATI:

  • Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja - Opravljeno šolanje za prehod iz BS 25999 na ISO 22301