Projekt Državnega računalniškega oblaka najboljši projekt v regiji EMEA

Projekt Državnega računalniškega oblaka najboljši projekt v regiji EMEA

03. maj 2016

FMC je skupaj s svojim partnerjem Dell pridobil projekt postavitve strežniškega dela v okviru projekta Državnega računalniškega oblaka na Ministrstvu za javno upravo. Ekipa strokovnjakov podjetja FMC je projekt, ki vključuje tri lokacije, konec lanskega leta tudi uspešno implementirala ter nadgradila s sistemom za nazdor in upravljanje. Gre za enega najuspešnejših tovrstnih projektov v EU in tudi širše. Dokaz za to je tudi priznanje znotraj korporacije Dell, kjer je bil projekt razglašen za najboljši »oblačni« projekt v regiji EMEA (Europe, Middle East and Africa) – »EMEA Cloud Solutions Team Win of the Year«. Čestitke tudi FMC ekipi za uspešno implementacijo projekta.

***

22. decembra 2015, so minister za javno upravo (Boris Koprivnikar), generalni direktor Direktorata za informatiko (mag. Jurij Bertok) ter vodja projekta Marko Ambrož predstavili medijem podrobnosti vzpostavitve Državnega računalniškega oblaka. Dan kasneje je minister Boris Koprivnikar iz prenovljenega storitvenega kataloga naročil prvi uradni virtualiziran strežnik v Državnem računalniškem oblaku. V ozadju je orkestrator samodejno opravil vsa potrebna opravila, da se je strežnik zagnal na novi infrastrukturi skladno s standardiziranimi postopki povezovanja v zaledne sisteme (mrežne storitve, varnostno shranjevanje, vključitev v aktivni imenik ipd.).

Kratek opis projekta
Državni računalniški oblak (DRO) je namenska računalniška infrastruktura v lasti in upravljanju države, ki omogoča državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da z uporabo koncepta računalništva v oblaku, hitro in ceneje dosežejo svoje poslovne cilje. Nudi računske, shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev.

Za potrebe infrastrukture Državnega računalniškega oblaka (DRO) smo implementirali visokorazpoložljivo konfiguracijo konvergenčne Dell strežniške in omrežne infrastukture. Oprema je nameščena na treh dislociranih lokacijah Ministrstva za javno upravo RS. Rešitev je zasnovana na ohišjih Dell PowerEdge M1000e, strežniških rezinah Dell PowerEdge R630 in konvergenčnih stikalih MXL 10/40.  Za potrebe orkestracije, upravljanja in nadzora strojnih gradnikov smo implementirali nadzorno in upravljavsko okolje Dell Open Manage Essentials in Configuration Manager.

Cilji projekta
Cilji projekta vzpostavitve Državnega računalniškega oblaka so povezani tako s centralizacijo, sodobno tehnologijo kot standardizacijo:

 • povečati učinkovitost delovanja javne uprave s prihranki časa in znižanja stroškov,
 • znižati stroške ob zagonu novih storitev ter pri vzdrževanju zaradi uporabe tehnologij računalništva v oblaku,
 • uvesti enostavno dodeljevanje in elastičnost storitev,
 • zagotoviti enostavnost uporabe storitev tako za državljane kot za podjetja,
 • določiti enotne varnostne mehanizme,
 • vzpostaviti standardizirane razvojne platforme in objavo podatkovnih vsebin prek odprtih spletnih storitev,
 • zagotoviti inovativno okolje ter vzpostaviti tripartitni razvojni model med javno upravo, akademsko sfero in gospodarstvom, s ciljem zagotavljanja pretoka znanja in tehnologij, ciljnega izobraževanja potrebnih kadrov in zagotavljanja dolgoročnosti projekta.

Opis rešitve
Za potrebe infrastrukture Državnega računalniškega oblaka (DRO) smo implementirali Dell strežniške in omrežne visoko razpoložljive rezinske gradnike, nameščene na treh dislociranih lokacijah Ministrstva za javno upravo RS.

Implementirani strežniški podsistem skupno obsega šest strežniških rezinskih ohišij Dell PowerEdge M1000e, v katerih je vgrajeno 93 strežniških rezin Dell PowerEdge R630, ki skupno zagotavljajo 35 TB delovnega pomnilnika RAM in 822 procesorskih jeder.
Vsak podsistem znotraj posameznega ohišja za zagotavljanje izmenjevalne ravni shranjevalnega (FC) in podatkovnega omrežja (Ethernet) je sestavljen iz dveh Dell MXL konvergenčnih 10/40 stikal, ki v predstavljeni konfiguraciji skupaj omogočata 32 internih omrežnih priključkov FC in LAN, notranje povezana preko FCoE protokola. Konvergenčna stikala se preko protokolov FC in LAN povezujejo v zunanja SAN in LAN omrežja in omogočajo povezovanje preko hitrosti 8 Gb/s (FC), 10 Gb/s in 40 Gb/s (LAN).

Za potrebe upravljanja in nadzora strežniške infrastrukture smo implementirali orodje Dell Open Manage Essentials in Configuration Manager, ki predstavlja ključno Dell DataCenter upravljavsko in nadzorno orodje. V samem postopku izvedbe je njegova uporaba omogočila znatno skrajšanje časa celotnega postopka izvedbe naloge, od nadgradnje strojne mikrokode gradnikov, do njihove konfiguracije, hitre porazdelitve nastavitev ter agilno podporo spremembam, ki so obvezni spremljevalci tako velikih projektov.

Vloga podjetja FMC, ki je bilo s svojim delom projekta vpeto v samo središče izgradnje DRO, je bila v fazi izvedbe zelo pomembna. Pravilna konfiguracija ter integracija povezovalnih in obratovalnih parametrov celotnega sistema na robne gradnike DRO (diskovna polja in Ethernet povezljivost), sta bila, tako strokovno kot logistično, izjemno zahtevna procesa. Več kot 10.000 različnih izmenjanih ključnih parametrov pri integraciji sistemov partnerjem ni povzročalo večjih preglavic. Zahvala gre predvsem času, namenjenemu za načrtovanje celotne rešitve in dobri usklajenosti ter koordinaciji izvedbe.

Prednosti / koristi projekta
Enovita strežniška rešitev Dell omogoča gostovanje virtualnih in fizičnih strežnikov, nadzor delovanja strojne opreme ter učinkovito upravljanje in dodeljevanje sistemskih virov.

V sklopu projekta smo implementirali strežniško rešitev Dell in orodje Dell Open Manage Essentials in Configuration Manager, ki v svoji osnovi omogoča nadzor in upravljanje celotnega sistema preko enotne aplikacije. S tem zagotavlja avtomatizacijo opravil (konfiguriranje, razdeljevanje, nadgrajevanje, sistemsko in uporabniško administracijo) in samodejno konfiguracijo gradnikov (s profili), spremljanje delovanja in stanja vseh gradnikov sistema, enakovredno upravljanje preko grafičnega vmesnika (GUI) in ukazne vrstice (CLI), upravljanje s porabo električne energije ter delovanje v redundantnem, visoko razpoložljivem načinu.

Implementirana rešitev omogoča učinkovito centralizirano obvladovanje strežniške, omrežne in diskovne infrastrukture zaradi naslednjih značilnosti:

 • Enostavnost - intuitivna navigacija in proces upravljanja, manjša količina orodij za večjo funkcionalnost.
 • Učinkovitost - delovanje brez odjemalske programske opreme ("agentless"), avtomatizacija ročnih aktivnosti, skrajšan čas do produkcije, napredno oddaljeno upravljanje.
 • Proaktivnost – sistem poročanja (integracija z Asset Manager), spremljanje garancije, alarmiranje, dostop do orodja preko pametnih naprav (IOS, Android).
 • Razpoložljivost - delovanje v redundančne načinu in pri visokirazpoložljivosti.
 • Hitrejša identifikacija in odprava problemov.
 • Skladnost s politiko in profili.

Z uvedbo Državnega računalniškega oblaka smo pridobili različni deležniki, tako IT industrija, kot ministrstvo in državljani.

IT partnerji, ki smo sodelovali pri izgradnji oblaka, bomo s skupnim nastopom in podporo ministrstva, svoje izkušnje s pridom lahko uporabili pri drugih priložnostih (tudi v tujini). S postavitvijo Državnega računalniškega oblaka, se tako na infrastrukturnem področju kot na področju razvoja oblačnih aplikacij, ponujajo nove možnosti in sodobno okolje za razvoj.

Ministrstvo je pridobilo centralizirano in sodobno platformo, ki jo lahko enotno upravlja in varuje. Ta omogoča visokorazpoložljivost IT storitev za državne organe, bistveno hitrejšo vzpostavitev novih storitev, enotno stopnjo visoke varnostne zaščite celotnega sistema ter možnost centralizacije in s tem pocenitve državne informatike.

Državljani s sistemom pridobijo bolj zanesljive in hitrejše storitve na upravnih enotah, z manj izpadi in večjo odzivnostjo. Dolgoročno bo sistem skozi standardizacijo okolja omogočal tudi hitrejše vzpostavljanje novih aplikativnih storitev za državljane.