Vloga CIO-tov v »dobi« digitalne preobrazbe

Vloga CIO-tov v »dobi« digitalne preobrazbe

13. december 2016

Letos smo priča izjemnemu porastu srečanj in konferenc na temo digitalizacije in digitalne preobrazbe. Med njimi so tako tehnološke konference, kot tudi poslovne. Združenje Manager je na svoji jesenski konferenci pripravilo Digitalno obljubo, ki jo je podpisalo že več kot sto uglednih slovenskih podjetij. Govori o nujnosti in koristih digitalne preobrazbe ter potrebi izobraževanja in zagotavljanja virov za pripravo digitalne strategije.

Na novembrskem Vrhu slovenskega gospodarstva na Bledu smo bili priča predstavitvi DigitAgende 2016, odlično pripravljenega dokumenta, ki je opremljen s statističnimi podatki, primeri iz prakse v Sloveniji, napotki in priporočili. Postavlja visoke cilje Sloveniji in našemu gospodarstvu do leta 2025, tako glede mednarodnega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) kot tudi produktivnosti in novih »digitalnih« delovnih mest.

Na Presidents forumu z naslovom Digitalization as Investment in Change, ki ga organizira IEDC - poslovna šole Bled, smo lahko poslušali predavanje prof. Joea Pepparda, uveljavljenega mednarodnega strokovnjaka s področja digitalnih strategij, in zanimivo okroglo mizo. Več kot 80 % menedžerjev največjih svetovnih podjetij verjame, da bo tehnologija odločilno vplivala na poslovanje njihovih podjetij v prihodnjih letih. Ko govorimo o digitalnem, ne govorimo o tehnologiji, temveč o njenih zmožnostih. Gre pravzaprav za investicije v spremembe.       

Navedeno priča o tem, da je zavedanje o pomembnosti priprave digitalne strategije kot delu poslovne strategije v slovenskem poslovnem okolju nedvomno visoko. Ključno vprašanje pa ostaja, kako naj se podjetja lotijo dejavnosti v smeri digitalne preobrazbe. Naravno je, da se vodstva podjetij obrnejo na direktorje informatike oz. CIO-te v svojih podjetjih in jim dodelijo to nalogo.

Vendar ali je to prava pot? Četudi drži, da je to lepa priložnost za vodjo informatike, pa je zgolj ena oseba za to nalogo zagotovo premalo. Pri digitalni transformaciji namreč ne gre samo za tehnologijo, temveč tudi za številne druge dejavnike, drugačen način razmišljanja in vodenja podjetja. Potrebno je razumevanje zmožnosti tehnologij in novih konceptov digitalne ekonomije celotnega podjetja. Za vsak projekt, ki iz tega nastane, je potrebna popolna podpora vodstva. Na koncu gre za stalen proces sprememb, kjer je potrebno tesno sodelovanje vodstva informatike ter ostalih poslovnih funkcij, s polno podporo najvišjega vodstva.

Ali je to priložnost za direktorja informatike? Kakšna naj bo njegova vloga?

Poglejmo si dva globalna primera iz prakse. Prvi je primer Starbucks. Čeprav je primer star že nekaj let, je še vedno odličen primer vloge CIO-ta v preobrazbi podjetja. Poglejmo, zakaj:

  • Novi CIO Stephen Gillet je najprej prenovil osnovne aplikacije ter jih usmeril k uporabnikom in kupcem, pri tem pa maksimalno izkoristil zmožnosti sodobnih tehnologij.  
  • Ustanovil je novo poslovno enoto Digital Ventures, ki je združevala IT in marketinška znanja, z namenom postaviti novo digitalno tržno strategijo.
  • Uvedel je interno aplikacijo za podporo uporabnikom, ki je bila uporabnikom prijazna in sodobna, ter jo razširil za pridobivanje predlogov in idej zaposlenih.
  • Prepričal je vodstvo podjetja o potrebnih spremembah in dobil njihovo polno podporo.

Ne glede na to, da gre za primer globalnega podjetja, ki nastopa na trgu končnih uporabnikov (B2C), je pristop v katerikoli drugi industriji lahko zelo podoben in primeren tudi za B2B trg.  

Drugi primer dobre prakse je Unilever:

  • Vodstvo podjetja je oddelek informatike povabilo za »poslovno« mizo in ji dodelilo vlogo ključnega sodelavca pri digitalni transformaciji podjetja s polno podporo.
  • Vodstvo se je začelo zavedati, da je digitalna preobrazba stalen proces in temu podredila način vodenja v podjetju in svojo poslovno strategijo.
  • Postavili so digitalno platformo za podporo inovacijam na celotnem spektru svojih tržnih znamk, ter začeli vključevati zunanja start-up podjetij v svoj razvoj poslovanja.
  • Vzpostavili so agilen način dela s filozofijo »test&learn«.

Oba primera vsebujeta nekatere pomembne korake, ki so ključni za uspešno preobrazbo podjetij v sodobnem poslovnem in digitalnem okolju. Hkrati kažeta na možno preobrazbo vloge direktorja informatike in njegove ekipe. Potrebna so nova znanja tako v oddelku informatike kot celotni organizaciji, drugačen način vodenja z vključevanjem inovativnosti zaposlenih, usmerjenost h kupcu in vključevanje poslovnih partnerjev v integriran poslovni proces ter izkoriščanje podatkov na drugačen način. Tako se rodijo nove ideje, oblikujejo digitalni izdelki, spreminjajo organizacijske oblike in poslovni modeli, gradi konkurenčnost in poslovna uspešnost podjetja. Vse navedeno temelji na zmožnostih sodobnih digitalnih tehnologij in konceptih digitalne ekonomije. Gre za stalen proces, ki se začne v vrhu podjetja, oddelek informatike pa lahko pri tem igra ključno vlogo, saj ima določeno prednost zaradi dobrega poznavanja tehnologij in njenih zmožnosti.  Pri tem ne smemo pozabiti na nujno dobro in tesno sodelovanje z direktorji drugih poslovnih področij. Velike spremembe so pred nami, priložnost za informatiko je tu.

V podjetju FMC vam preko projekta EspertaOne ponujamo sodelovanje pri osvajanju novih znanj in kompetenc, oblikovanju digitalne strategije ter vodenju projektov preobrazbe informatike in podjetja. Z zunanjim partnerjem bo preobrazba lažja in hitrejša. 


Več informacij: Nenad Šutanovac, pomočnik direktorja in vodja projekta EspertaOne; nenad.sutanovac@fmc.si