Podjetje FMC edino v Sloveniji z Dell PartnerDirect Premier statusom

 Podjetje FMC edino v Sloveniji z Dell PartnerDirect Premier statusom

31. avgust 2016

Podjetje FMC je s 1. julijem 2016 s strani podjetja Dell prejelo najprestižnejši partnerski status (Dell PartnerDirect Premier), ki dokazuje najvišjo raven izkušenj in kompetenc poslovanja z Dellovimi produkti, storitvami in rešitvami. Za pridobitev Premier statusa je bilo potrebno doseganje zahtevnih kriterijev, ki smo jih v podjetju FMC v celoti izpolnili. Podjetje FMC je edino podjetje s tovrstnim najvišjim partnerskim nazivom v Sloveniji ter eno izmed petih podjetij v regiji.

Podjetje Dell v svoji zgodovini odpira popolnoma novo poglavje - združitev s podjetjem EMC – kar pomeni, da bo eden največjih ponudnikov informacijske infrastrukture prevzel največjega ponudnika sistemov za hrambo podatkov. Gre torej za eno največjih združitev v zgodovini IT industrije. V podjetju FMC že vrsto let ponujamo tako rešitve in storitve podjetja Dell kot podjetja EMC. Združitev podjetij za nas in naše stranke predstavlja dodano vrednost, saj bodo lahko stranke preko poenotenega nabavnega in podpornega procesa pridobile celovito podporo tako za Dell kot tudi EMC produkte in rešitve.

Dell Premier status podjetju FMC in našim strankam omogoča neposredni dostop do Dellovih svetovalcev in arhitektov na najvišji ravni. Prav tako je FMC-ju in strankam omogočen dostop do celotne produktne linije demo opreme ter demo okolij za testiranje in preverjanje Dellovih produktov in rešitev. Prav tako Dell Premier status omogoča možnost udeležbe naših strank na Dellovih tehničnih dogodkih po celem svetu.

Z Dell Premier statusom tako samo še nadgrajujemo naše 18-letno sodelovanje s podjetjem Dell, kar dokazujejo naše spodaj opisane kompetence, s pomočjo katerih smo si status tudi pridobili.

  • Networking & Security (Omrežja in varnost)

Dellova vizija podatkovnega omrežja je odprt ekosistem, ki omogoča rast s potrebami podjetja in zmanjšuje stroške upravljanja z virtualizacijo LAN okolja. Odprtokodne omrežne rešitve organizacijam omogočajo nadgradnjo in prenovo obstoječih sistemov s stališča strojne, aplikacijske in upravljavske opreme. Premier status na področju network&security potrjuje naše kompetence za področje »Omrežja in varnost«, pri čemer se osredotočamo na Dell PowerConnect ter Force10 omrežne produkte in rešitve.

  • Server (Strežniške rešitve)

Dellova ponudba strežniških rešitev temelji na optimizaciji operativne učinkovitosti in prilagodljivosti različnim potrebam. Osredotočenost na visoko zmogljivost, izboljšano avtomatizacijo in poenostavljeno upravljanje ter zagotavljanje brezskrbne računalniške izkušnje. Pri doseganju kompetenc na področju »Strežniških rešitev« nas tako zavezuje odlično poznavanjem Dellove linije strežnikov PowerEdge. Naše kompetence zajemajo strežniško opremo tipa »rack« in »tower« ter poznavanje infrastrukturnih platform, ki poenostavljajo upravljanje strežniške infrastrukture. Z znanjem na strežniškem področju svojim strankam zagotavljamo razbremenitev delovnih procesov ter IT oddelka z maksimalno učinkovitostjo sistemov, raznolikimi konfiguracijami in pametnim upravljanjem infrastrukture.

  • Storage (Podatkovna skladišča)

Dellova vizija rešitev za podatkovna skladišča teži k doseganju hitrejših odzivnih časov in nižjih skupnih stroškov lastništva (TCO) ter k ponudbi ustreznih konceptov podatkovnih centrov in virtualizacije glede na uporabniške zahteve. Partnerji, ki dosegajo kompetenco "Podatkovna skladišča" preko Preferred ali Premier partnerskega nivoja zagotavljajo najvišjo raven znanj in kompetenc s področja podatkovnih skladišč.

Podatkovna skladišča, omrežne in strežniške rešitve, programska oprema, fleksibilne sodobne arhitekture in širok tehnološki portfelj, predstavljajo izrazito prednost pred ponudniki, ki delujejo le na posameznih področjih. Kot Dell Premier partner smo tako zavezani k doseganju kompetenc in znanj s področij načrtovanja, implementacije, upravljanja in vzdrževanja omenjenih rešitev. Tako FMC uspešno nadaljuje svojo strategijo zagotavljanja storitev in rešitev najvišjega nivoja na področju informacijske infrastrukture in sodobnih IT arhitektur.