Reference / Študije primerov

Fraport Slovenia (Aerodrom Slovenija)

Fraport Slovenija zagotavlja varno in visoko razpoložljivo žično in brezžično omrežje ob izboljšani učinkovitosti osebja in izkušnji gostov. Nova platforma spodbuja agilno osnovo za "Collaborative Enterprise" aplikacije in javen, prijazen dostop do letaliških in internetnih storitev. Novo žično in brezžično omrežje omogoča letalskim operacijam boljšo agilnost, razpoložljivost, varnost in regulatorno skladnost.

Izziv

 • Zagotavljati varen, visoko razpoložljiv in regulatorno skladen žični in brezžični dostop do informacij in storitev,
 • Omogočiti modularno, agilno in optimizirano rast, ki omogoča podporo rastočim podjetjem, s podporo storitvam in zahtevam potnikov,
 • Omogočiti mobilnost in produktivnost osebja.

Rešitev

Dellova žična in brezžična omrežna infrastruktura s sistemom upravljaljanja.

Rezultati

 • Povečana mrežna učinkovitost z izrednim povečanjem hitrosti prenosa podatkov.
 • Izboljšan, visoko odziven dostop do centralnih informacij in storitev.
 • Brezžična pokritost za poslovne uporabnike, platformo za pristajanje, potnike in tovorni terminal.
 • Sposobnost izpolnjevanja skladnosti in pospeševanja načrtovanja širitev.

Preberite več >


Državni računalniški oblak (DRO)

DRO je namenska računalniška infrastruktura v lasti in upravljanju države, ki omogoča državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da z uporabo koncepta računalništva v oblaku, hitro in ceneje dosežejo svoje poslovne cilje. DRO nudi računske, shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev.

Izziv

 • Povečati učinkovitost delovanja javne uprave s prihranki časa in znižanja stroškov;
 • Znižati stroške ob zagonu novih storitev ter pri vzdrževanju zaradi uporabe tehnologij računalništva v oblaku;
 • Uvesti preprosto dodeljevanje in elastičnost storitev;
 • Zagotoviti enostavnost uporabe storitev tako za državljane kot podjetja;
 • Določiti enotne varnostne mehanizme;
 • Vzpostaviti standardizirane razvojne platforme in objavo podatkovnih vsebin prek odprtih spletnih storitev;
 • Zagotoviti inovativno okolje ter vzpostaviti tripartitni razvojni model med javno upravo, akademsko sfero in gospodarstvom s ciljem zagotavljanja pretoka znanja in tehnologij, ciljnega izobraževanja potrebnih kadrov in zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti projekta;

Rešitev

Za potrebe infrastrukture Državnega računalniškega oblaka (DRO) smo implementirali visoko razpoložljivo konfiguracijo konvergenčne Dell strežniške in omrežne infrastukture. Oprema je nameščena na treh dislociranih lokacijah Ministrstva za javno upravo RS.

Rezultati

Implementirana rešitev omogoča učinkovito centralizirano obvladovanje strežniške, omrežne in diskovne infrastrukture zaradi naslednjih značilnosti:

 • Enostavnost; intuitivna navigacija inn proces upravljanja, manjša količina orodij za več funkcionalnosti.
 • Učinkovitost; delovanje brez odjemalske programske opreme (“agentless”), avtomatizacija ročnih aktivnosti, skrajšan čas do produkcije, napredno oddaljeno upravljanje.
 • Proaktivnost; poročilni sistem (integracija z Asset mgmt.), spremljanje garancije, alarmiranje, dostop do orodja preko pametnih naprav (IOS, Android).
 • Razpoložljivost; delovanje v redundančne načinu in visoki razpoložljivosti.
 • Hitrejša identifikacija in odprava problemov;
 • Skladnost s politiko in profili.

Preberite več >